• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çocuk konuşuyorken takılıyor, duraksıyorsa nelerden şüphelenebiliriz?

Sesleri, heceleri, sözcükleri tekrarlamak, uzatmak ya da konuşmaya başlamada zorlanmak gibi yakınmalar varsa konuşmada bir akıcılık sorunu var demektir. Genellikle 2-5 yaşları arasında ortaya çıkar. Çocuk başlangıçta sözcük ya da cümlecikleri efor sarf etmeksizin tekrarlarken bu zaman içinde hece, ses tekrarları ve bloklara dönüşebilir. Öncelikle bir konuşma terapistine başvurulmalıdır. Dil ve konuşma terapisti çocuğun konuşmasını değerlendirerek bunun bir kekemelik davranışı olup olmadığına ve çocuğun hemen terapiye alınmasına ya da bir süre takip edilmesine karar verebilir.