• Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

HAKKIMDA

Serkan BENGİSU, M.Sc

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Eğitim

Yüksek Lisans : Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği ABD (2000-2004)

Lisans : İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (1996- 2000)

Lise : Özel Kültür Koleji (1989–1996)

Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar

 • Lingua Dil - Konuşma ve Eğitim Merkezi (2009-....)
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi (2008-2013)
 • Şişli Memorial Hastanesi (2012-2013) 
 • Özel Koşuyolu Rehabilitasyon Merkezi (2006- 2009)
 • Rüzgar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (2005-2006)
 • İstanbul Cerrahi Hastanesi (2002-2004)

Alanındaki Mesleki-Bilimsel Derneklere Üyelik

 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği
 • Ses-Konuşma-Yutma Bozuklukları Derneği
 • Türkiye Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Stajlar

 • Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi (2002-2004)
 • Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane KBB ve Nöroloji Klinikleri (2002-2004)
 • O.G.Ü Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. (2002-2004)
 • TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi – Kognitif Değerlendirme ve Konuşma Terapisi Ünitesi ve GATA KBB ABD (2002-2004)
 • Anadolu Üniversitesi İÇEM (2002-2004)
  ( Yukarıda adı anılan ünitelerde dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması-değerlendirilmesi-terapisi alanında 655 saat süpervizyonlu uygulamalı klinik çalışma yapmıştır.)
 • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği (1997)

Bilimsel Çalışmalar-Bildiriler

 • Bengisu, S., Cangi, E.:(2013) "/r/ Sesletim Terapisinde Terapi Öncesi Yapılan İşleme Göre Terapi Çıktılarının Yordanması" Poster Bildirisi. 7. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmit
 • Bengisu, S..: (2010)"Nörolojik Yutma Bozuklukları". Sözlü Bildiri. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi & SKYBD Workshop, İstanbul.
 • Bengisu, S..: (2009) “ Ses Hastalıklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri Ses Terapisi Teknikleri." Sözlü Bildiri 5. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası.
 • Bengisu, S.: (2007) “Perde Taşıma Teknikleri ve Ses Terapisinde Kullanımı" . Sözlü Bildiri 4. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul.
 • Bengisu, S., Koçak, İ.: (2006) Ses Hastalıklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri Ses Terapisi Teknikleri. Sözlü Bildiri. Video Konferanslar-4 Kbb Gündeminde İlk 10 Toplantısı, Adana.
 • Bengisu, S., Topbaş, S.,Koçak, İ.: (2006) The Relationship Between Soft Phonation Index (Spi) And Muscle Tension Dysphonia Type 1 And The Efectiveness Of theVoice Therapy.Poster Bildirisi. 3.Dünya Ses kongresi, İstanbul
 • Bengisu, S., Topbaş, S.: (2005) “Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı İle Yumuşak Fonasyon İndeksi (SPI) Parametresi Arasındaki İlişkinin ve Ses Terapisinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri 3. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara.
 • Bengisu, S., Topbaş, S.: (2004) “Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı İle Yumuşak Fonasyon İndeksi (SPI) Parametresi Arasındaki İlişkinin ve Ses Terapisinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Bengisu, S., Topbaş, S.: (2004) Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalarında Ses Terapisinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Poster Bildirisi. 2. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir.
 • Çelikoyar, M., Bengisu, S.: (2004) Total Larinjektomi Sonrası Ses Restrasyonu. Sözlü Bildiri. Baş Boyun Kanserlerinde MultidisiplinerYaklaşım Toplantısı, İzmir.

Bilimsel Yayınlar-Kitap Bölümü-Kitap

 • Bengisu, S.: Rezonan Ses Terapisi Egzersizleri, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, Ses Terapisi Yöntemleri Özel Sayısı,2013 Cilt: 6 Sayı:2 Sayfa:22-27
 • Koçak, İ., Bengisu, S., Akpınar, M., Alkan, Z., Doğan, M., Çelikoyar, M.:Laser Reduction Glottoplasty for Managing Androphonia After Failed Cricothyroid Approximation Surgery Journal og Voice Volume 24, Issue 6, November 2010, Pages 758–764
 • Koçak, İ., Bengisu, S., Akpınar, M., Alkan, Z., Doğan, M., Tadihan, E.:Window Anterior Commissure Relaxation Laryngoplasty in the Management of High-Pitched Voice Disorders Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(12):1263-1269.
 • Bengisu, S., Topbaş, S., Koçak, İ.,: Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı ile Yumuşak Fonasyon İndeksi Arasındaki İlişki ve Ses Terapisinin Etkinliği. KBB İhtisas Dergisi. 2008;18(3):131-138
 • Bengisu, S., Koçak, İ.,: “Ses Teknolojileri” Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında İleri Teknoloji. Amerikan Hastanesi Yayınları. 2011;Sayfa:208-218 (Kitap Bölümü)
 • Bengisu, S., Öge, Ö., Turan, B., Erdebil, B., Çıtav. N., Tezel, Ö.: “100 Soruda Dil ve Konuşma Bozuklukları” Doğan Yayıncılık. 2009. (Kitap) 

Kongre-Kurs-Seminer-Katılım Belgesi-Sertifika

 • VitalStim Therapy Uygulayıcı Sertifikası- CİAO Seminars 16 Saatlik Eğitim (23-24 Mayıs 2014) Karin Mitchel M.A CCC SLP, Jhon Kelly MPT
 • Otizmde Aile ile Çalışmak (Workshop) - Prof.Dr. Maria Teresa Sindelar (29 Kasım 2013)
 • Konya Otizm Günleri (28-30 Kasım 2013)
 • 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Mayıs 2013)
 • Çocukluk Çağı Apraksisi (Workshop). Anadolu Üniversitesi (8-10 Mart 2013) - Prof.Dr. Rebecca J.McCauley, PhD. CCC.SLP
 • 6. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Mayıs 2011)
 • Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Kursu. Anadolu Üniversitesi- 45 Saatlik Eğitim (7-11 Şubat 2011) - PhD.CCC.SLP. Joseph C. Stemple
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi & SKYBD Workshop (Haziran-2010)
 • American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Convention - New Orleans 19-21 Kasım 2009
 • Videolarengostroboskopik Muayene ve Ses Terapisi, Çalıştay, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi ve Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği, İstanbul. (20-21.06.2009) 
 •  İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi & SKYBD Workshop (20-21Haziran-2009)
 • Afazili Bireyler İçin Geliştirilen Standardize Edilen Dil Değerlendirme Testinin Kullanımı, Kurs, Doç.Dr. İlknur Maviş, 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir. (02.05.2009 )
 • 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Mayıs-2009)
 • Ses Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 8. Multidisipliner Toplantı,Etap Altınel Otel, Ankara, 19-20 Nisan 2008
 • Özürlüler Kongresi 07, Harbiye Askeri Müze İstanbul,6-9 Aralık 2007
 • Kekemelik Terapisi (Workshop) , Dr. St. Louis, Eğitim Semineri , Eskişehir, 2007
 • PECS (Picture Exchange Communication System), Dr. G. Kırcaali-İftar, Eğitim Semineri 13-14 Haziran 2007
 • Ses ve Yutma Bozuklukları Sempozyumu, Bakırköy Acıbadem Hastanesi, İstanbul (23.05.2007)
 • Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi: Seçme Konular, Melda Kündük, Çalıştay, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (05.05.2007) 
 • Ankara Artikülasyon Testi’nin  Kullanım Bilgileri, Doç.Dr. Pınar Ege, Çalıştay, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (05.05.2007) 
 • Ses Değerlendirmesinde Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin Rolü, Yrd.Doç Dr. İsmail Koçak, Çalıştay, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (04.05.2007) 
 • Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri, M.Jeanne Wilcox, Çalıştay, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (03.05.2007)
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (3-5Mayıs-2007)
 • Ses Bozuklukları ve Terapisi, Melda Kündük, (Workshop), Eskişehir. (26-30.12.2006)
 • Brain and Development Sempozyumu-istanbul Üniversitesi (Eylül 2006)
 • 3. Dünya Ses Kongresi (Haziran-2006)
 • Video konferanslar- 4 Kbb gündeminde ilk 10 Toplantısı,Adana (31 mart - 02 nisan 2006)
 • Speech and Language Delay and Intervention,  Certificate of Attendance, Anadolu University DİLKOM and DKBUD, Eskişehir, April 26-28, 2006
 • Certificate of Dysphagia Therapy, Anadolu University - DILKOM, Eskişehir 27 February- 4 March 2006 (Mindy Granberry-CCC-SLP )
 • Kekemelik Terapisi, (12 saatlik kurs), Prof.Dr. Kenneth O.St. Louis, West Wirginia Üniversitesi / ABD, Sürekli Eğitim Seminerleri, Eskişehir. (22-23.09.2005)     
 • Ankara Artikülasyon Testinin Kullanımı, (Workshop)Doç.Dr.Pınar Ege, III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara. (04.06.2005)
 • Türkçe Sesletim Sesbilgisi Testinin Kullanımı, (Workshop)Prof. Dr. Seyhun Topbaş, III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara. (04.06.2005)
 • Afazi ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme, (Workshop) Dr. Joyce Harris, Teksas Üniversitesi Öğretim Görevlisi, III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara.(03.06.2005)
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi, (Workshop) Dr. Brenda Myles, Kansas Üniversitesi Öğretim Üyesi, III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara.( 02.06.2005)
 • 3. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (2-5 Haziran-2005)
 • Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri-3- (Afazi)-Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD-Odyoloji Bölümü
 • PECS - Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi Uygulamaları, Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, Çalıştay, II.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir.( 28-30.05.2004)
 • Voice Therapy:An Integrated Approach and Practical Suggessions- Anadolu Üniversitesi Workshop-PhD.CCC.SLP Anat KEİDAR (28-30.05.2004) II. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir.
 • Speech Rehabilitation of Patients with Laryngectomy- Anadolu Üniversitesi Workshop-Dr. Pnina ERENTHAL.CCC.SLP (28-30. 05.2004) II. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir.
 • 2.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-Anadolu Üniversitesi (2004)
 • Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri-I-(Kekemelik)-Hacettepe Üniversitesi(2004)
 • Ses Terapisi ve Ses Bozukluklarında Videostroboskopi Kullanımı Kursu.Anadolu Üniversitesi- 42 saatlik eğitim-(25-31.12.2003) -PhD.CCC.SLP. Anat KEİDAR
 • 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (Koklear İmplant Kursu, Videolarengostroboskopi Kursu, İnsan Sesinin Akustik Analizi Kursu, Ses Terapisi Kursu) Antalya.(4-9 Ekim 2003)
 • 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya (4-9 Ekim 2003)
 • Dudak – Damak Yarıklıkları, Doç.Dr. Seyhun Topbaş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (23-30.09.2003)
 • Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinde Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanının Rolü, Eskişehir.(20-22.06.2003)
 • Ses Bozukluklarında Bilgisayar Tabanlı sistemler ve MDVP Kullanımı Kursu –Andolu Ünversitesi -Yrd.Doç. Dr. Mehmet Akif KILIÇ (21.06.2003)
 • CSL- Kompiturize Ses ve Konuşma Analizi Uygulamaları, Yrd. Doç.Dr. Mehmet Akif Kılıç, Anadolu Üniversitesi,Eskişehir.(21.0602003)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Bilkent / Ankara.( 23-25.05.2003)
 • Voice Rhabiltation (Workshop) - PhD.CCC.SLP Anat KEİDAR- Acıbadem Hastanesi , İstanbul. (8-9 Mayıus 2003)
 • Dil ve Konuşma Terapisi, Sempozyum, Anadolu Ün.&Project Hope İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ,İstanbul. (30.01.2003)
 • 1. Ulusal Odyolji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Hacettepe Üniversitesi(26-28 Eylül 2002)
 • Konuşma ve Ses Terapisi Yaz Kursu- 40 Saatlik Eğtim-İstanbul Cerrahi Hastanesi( Temmuz- Eylül2002)
 • Dil ve Konuşma Bozukluklarının ve/veya Özel Eğitim Gereksinimli Çocukların Rehabilitasyonunda İş – Uğraş Terapisinin Rolü, Gretchen Van Master Stone (Ass. Prof., Shenondoah Üniversitesi, Winchester Virginia / ABD), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (26.03.2002)
 • Afazi ve Yutkunma Değerlendirmesi ve Terapisi, Jennifer L. Donofrio, (Dil ve Konuşma Terapisti, San Diego Çocuk Hastanesi / ABD), Eğitim Seminerleri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (11-13.02.2002 )
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Yönetimi Alanında Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Projesi (Afaziye Giriş, Afazide Dil Değerlendirmesi, Afazide Terapi Uygulamaları. Yrd. Doç Dr. İlknur Maviş, Kocaeli.(01.03.2002)
 • Afazi ve Yutkunma Değerlendirmesi ve Terapisi, Florance Clara Hall, (Dil ve Konuşma Terapisti, Royal Cornwall Hastanesi, Treliske, Truro / İngiltere), Eğitim Seminerleri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.(19-22.01.2002)
 • Toplumdilbilim Açısından İşitme Engelilerde Manuel İletişim Sistemi, Dr. Ulrike Zeshan (La Trobe Universitesi, Dil Tipolojisi Araştırma Merkezi, Melbourne/Avustralya), Konferans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (28.11.2001)
 • Dil ve İnsan Davranışı, Günümüz Psikolojisine Eleştirel Bir Bakış, Prof. Dr. Peter Ertem Harzem (Auburn Universitesi, ABD), Konferans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.(21.11.2001)
 • Ses ve Konuşma Bozukluklarında Tanı ve Rehabilitasyon Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. (26-29.06.2001)
 • Çocuk ve Yetişkin Odyolojisi, Doç Dr. Nevma Madanoğlu, Konferans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.(29.05.200 )
 • Dil ve Konuşma BozukluklarındaTerapi ve Değerlendirme Uygulamaları,  Dil ve Konuşma Patoloğu Mindy L. Granberry, Amerika Birleşik Devletleri Project Hope Türkiye Temsilcisi, Konferans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.(16.05.2001)
 • Engelliler ve Eğitimleri, Zihinsel Engelliler, Prof. Dr. Süleyman Eripek (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi), Seminer, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (10.04.2001)
 • “Bilingualism” Türk ve Danimarkalı çocuklar arasında karşılaştırmalı bir araştırma- Prof. Dr. Normann Jorgensen, Nordig Filoloji Enstitüsü Kopenhag Üniversitesi. 20 Mart 2001
 • Uygulamalı Dilbilim-II, Prof. Dr. Zülal Balpınar (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi), Seminer, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (13.02.2001)
 • Uygulamalı Dilbilim-I, Prof. Dr. Zülal Balpınar, Seminer, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (16.01.2001)
 • Konuşma Mekanizmasının Anatomi ve Fizyolojisi, Doç. Dr. Ayşegül Fışıloğlu (ODTÜ), Hizmet İçi Eğitim Semineri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (09.01.2001)
 • Sesbilgisel Edinim ve Bozuklukları, Prof. Dr. Mehmet Yavaş (Florida International University - Miami), Hizmet İçi Eğitim Semineri ve Konferans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.( 27-29.Aralık.2000) 

Konuşmacı/Panelist Olarak Mesleki Faaliyetler

 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Hakkında Seminer- Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü (09 Aralık 2013)
 • Kanaltirk TV - Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler Programı - Dil ve Konuşma Bozuklukları Hakkında Söyleşi (24 Ocak 2013)
 • 24TV - Moderatör Haftasonu Programı - Dil ve Konuşma Bozuklukları Hakkında Söyleşi (20 Ocak 2013)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Hakkında Seminer - Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü (15 Kasım 2012)
 • TvNet TV - Poliklinik Programı - Kekemelik ve Akıcılık Bozuklukları Hakkında Söyleşi (26 Mart 2012)
 • Samanyolu Haber TV - Bir Bilene Sorun Programı - Kekmelik ve Akıcılık Bozuklukları Hakınnda Söyleşi ( 23 Aralık 2010)
 • Finansbank Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik "Çağrı Merkezi Çalışanlarında Görülen Ses Problemleri ve Sesin Doğru Kullanımı Eğitimi" 4,11 Kasım 2010
 • "Nörolojik Yutma Bozuklukları" İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi & SKYBD Workshop (Haziran-2010)
 • Samanyolu Haber TV - Bir Bilene Sorun Programı - Dil Ve Konuşma Bozuklukları Hakınnda Söyleşi (07 Ocak 2010)
 • Bengisu, S..: (2009) “ Ses Hastalıklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri Ses Terapisi Teknikleri." Sözlü Bildiri 5. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası.
 • Bengisu, S.: (2007) “Perde Taşıma Teknikleri ve Ses Terapisinde Kullanımı" . Sözlü Bildiri 4. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul.
 • Kekemelik ve Diğer Akıcılık Bozuklukları” Özürlüler Kongresi 07, 6-9 Aralık 2007İstanbul
 • Ses Hastalıklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri Ses Terapisi Teknikleri.Video Nonferanslar-4 Kbb Gündeminde İlk 10 Toplantısı,Adana
 • Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı İle Yumuşak Fonasyon İndeksi (SPI) Parametresi Arasındaki İlişkinin ve Ses Terapisinin Etkisinin Değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri 3. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara.
 • Artikülasyon Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları, Kekemelik ve Kekemelik terapisi Konulu seminer. Konuşma ve Ses Terapisi Yaz Kursu-İstanbul Cerrahi Hastanesi(2002)
 • Engellilerde Dil ve Konuşma Bozuklukları Konulu seminer (12 Mart 2006)
 • Naz fm-Haberin Sesi Programı-Dil ve Konuşma Bozuklukları Üzerine Söyleşi (06 Temmuz 2006)