• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemeler ve Kekeme Olmayanların Beyin Faaliyetleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

Günümüzde kekemeliğin nedenine ilişkin olarak yapılan çalışmalar giderek beynin çalışma sistemi üzerinde odaklanmaktadır. Akıcı konuşan bireylere kıyasla, kekemeliği olan bireylerin beyin aktivitelerinde ne gibi farklılıkların olabileceğini araştırmak üzere çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar kekemeliğin nöro-fizyolojik boyutlarıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. Kekeme olanlarla kekeme olmayanların yada kekemelerin kekelemedikleri zamanki beyin faaliyetleri  incelendiğinde, akıcı konuşma ve kekeleme arasındaki aktivitelerinin belirgin bir biçimde  farklı olduğu gözlenmiştir. En son bulgular kekemeliğin konuşma anında değil öncesinde meydana gelen farklı beyin aktivitelerine yol açtığını ortaya koymaktadır Yapılan araştırmalarda, kekeleme anında sağ hemisferde normal konuşan bireyler göre farklı  aktivasyonlar olduğunu ortaya  koymuştur.Yapılan araştırmalar sağ hemisferde ortaya çıkan sıra dışı aktivasyonun terapiyle ya da akıcılığı arttıran stratejilerle azaldığı görülmektedir. 

 Programlanan vücut hareketlerinin gerçekleşmesinden sorumlu olan bu bölgenin akıcı konuşmadaki işlevi minimaldir. Kekemelerde sol yarım küre ile birlikte sağ yarı kürede de önemli bir etkinlik söz konusudur.
 Harekete ilişkin programların tetiklendiği bölgedir. Normal konuşmada bu bölgede zayıf bir aktivasyon gözlenirken kekemelerde çok güçlüdür. Bu bölgenin tekrar tekrar tetiklendiği görülmektedir.
         Konuşmada kullanılan kasların kontrol edildiği bu bölgedeki aktivite akıcı konuşma sırasında sol yarıkürede daha fazla. Kekeleme anında ise ise her iki yarı kürede de eşit aktivite var. Bu da kekemelerin (% 95’inde) konuşma sırasında sol yarıküreyi kontrol edemediklerini gösteriyor.
 Dudaklar, dil ve çenenin hareketlerine ilişkin duyusal bilginin yanı sıra kendi sesini duymaya ilişkin duyusal dönüt bu bölgeden geçer. Beyinin zamanlama ve eşgüdüm programlarının kekemele sırasında ne kadar bozuk olduğu gözlenmektedir.
 Bireyin kendi sesi de dahil, seslerin yorumlandığı bölgedir. Akıcı konuşanlarda bu bölge, büyük ölçüde sol yarı kürede etkindir. Kekemelerde bu bölgedeki zayıf etkinliğin gözlenmesi, kekemelerin kendi seslerini pek fazla dinlemediklerini göstermektedir.