• Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kekemeliğin Genel Özellikleri

 

 • Genellikle çocuklukta başlar. Buna gelişimsel kekmelikte denir.
 • Yetişkinlerde başlayanlar nörojeniktir, gelişimsel değildir.
 • Erkeklerde kızların en az üç mislidir. Yaş büyüdükçe oran erkeklerin aleyhine artar (yetişkinlerde beş erkeğe bir kadın). Çünkü kızlar daha spontan bir iyileşme gösterirler.
 • Davranış standartlarının, rekabetin ve cezanın yüksek olduğu toplumlarda kekemelik daha fazladır. Çocuk yetiştirme adetlerinin daha toleranslı olduğu toplumlarda kekemelik az görülmektedir.
 • Ailesel, kalıtımsal faktörler açısndan bakıldığında kekeleyenlerin %40 ila 60’ının ailesinde ya kekeleyen ya da kekelemiş ve iyileşmiş birisi bulunmaktadır.
 • Kekemeler stres ve zorluk azalıp dikkatleri konuşmadan başka bir yere çekildiklerinde daha az kekelerler. Bunun tersi durumlardaysa kekemelik artar.