• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemeliğin Görünme Sıklığı Nedir?

Çocukluk döneminde çocuklarının %4, %5'inde kekmelik gözlenebilir. Çocukluk döneminde görülen kekemeliğin %80'i kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla 5 çocuktan 4'ü akıcı olarak konuşmaya; %1'i de, kekelemeye devam etmektedir.
 Bu veriye bakılarak, nüfusun %1'inde kekmelik görüldüğü söylenebilir. Türkiye'de nüfusa oranla bakıldığında yaklaşık 700,000 kekeme kişinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca araştırmalara göre bir toplumun yaklaşık olarak %1'ininde her hangi bir zamanda kekemelik yaşadığı belirtilmiştir.