• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemeliğin Nedenleri Nedir?

 

Kekemeliğin nedenlerine ilişkin birçok görüş bulunmaktadır. Ancak kekemeliğin nedenleri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu konudaki değişik görüşlerinin her birinin doğruluk payı bulunsa da bu görüşler henüz tam bir uzlaşma yaratacak zemine oturmamıştır. Ancak, yaygın olarak kekemeliğin tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığı görüşü hâkimdir.

Kimi uzmanlar, kekemeliği yapısal bir bozukluk olarak ele alırken, kimi öğrenilmiş bir davranış, bir direniş belir­tisi olarak tanımlamakta, bir başkası çevresel nedenlerin kekemelikte önemli bir rol oynadığı görüşünü savunmaktadır. Kekemeliğin  nedenlerine ilişkin bir diğer görüş kekemeliğin psikolojik bir sorun olduğudur. Kekemeliğin çıkışı psikolojik değildir ama kekemelik ortaya çıktıktan sonra psikolojik faktörler etkili olmaktadır. Aileler çoğunlukla  kekemeliğin bir  korkuya, yaşanan bir kazaya v.b bağlı geliştiğini düşünürler. Ancak yapılan araştırmalar kekemeliğin  özellikle korku gibi psikolojik kaynaklı nedenlere bağlı olmadığını, kekemeliğin daha çok nörolojik nedenlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Her ne kadar kekemeliğin başlaması psikolojik nedenlerle oluşmasa da kekemelik ortaya çıktıktan sonra bireyin ruhsal dünyası üzerinde birçok olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle kekeme bireyin tedavisi sırasında psikoterapiden de faydalanılabilir.

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda kekemeliğin nedenlerine ilişkin olarak kesin bir sonuç elde edilememiştir. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda ise, kekemeliğin nörofizyolojik bir sorun olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Kekemeliğin nedenlerine ilişkin son zamanlarda yapılan araştırmalar sorunun nöro-fizyolojik boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. Kekeme olanlarla kekeme olmayanların ya da kekemelerin kekelemedikleri zaman ki beyin faaliyetleri  incelendiğinde, akıcı konuşma ve kekeleme arasındaki aktivitelerinin belirgin bir biçimde  farklı olduğu gözlenmiştir.