• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelik Düzelir Mi?

 

Bazen kendiliğinden düzelebilir bazen de uygun tedavilerle kekemelik genellikle kontrol altına alınabilir. Kekemelik tedavisinde temel amaç kekemeliği kontrol altına alarak akıcı konuşmayı sağlamaktır. Kekemelik, birçok durumda kişi için daha az sorun yaratıcı hale getirilebilir. Yani kekemelik davranışı tamamen ortadan kalkmasa bile denetim altına alınmış olur. Bu özellikle dil ve konuşma terapistlerinin çabasına ve kekemeliği olan kişinin ve yakınlarının işbirliğine bağlıdır. Öte yandan bilinen ve gözlenen gerçeklerden biri de okul öncesi dönemde her yüz çocuktan dördünde ortaya çıkan kekemelik davranışının, yine bu dört çocuktan üçünde yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde kendiliğinden ortadan kalktığıdır. Ama özellikle okul öncesi dönemde müdahale edildiğinde, ikincil kekemelik davranışı olarak tanımladığımız konuşma bağlamına uygun olmayan jest, mimik ve beden hareketlerinin kontrol altına alınabileceği bilinmelidir.