• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelik Nedir?

Kekemelik en genel tanımıyla konuşmanın doğal akışının ya da ritminin bir biçimde kesintiye uğramasıdır. Konuşmanın akıcılığında bozukluk, ses, hece ya da sözcüklerin tekrarı, uzatılması, sözcüklerin parçalanması, konuşmada blok ya da ara verme, duraklamalar ve patlamalarla kendini gösterir. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu bu durum "kekemelik" olarak adlandırılır. 

Her kekemelik bir diğerinden farklıdır. Ancak genel özellikleri ile bir sıralama yapmak gerekirse aşağıdaki şekilde gruplamak mümkündür:

●  Normal sayılamayacak şekilde seslerin, hecelerin, sözcüklerin ve cümlelerin tekrar edilmesi;

  Sözcükleri söylemeye başlarken aşırı derecede zorlanmaların  görülmesi ya da sözcüğe başlanamaması.

●  Düzensiz solunum ve kararsız konuşmaya bağlı olarak sözcüklerde alışılmadık vurgulamaların ortaya çıkması: Patlamalar gibi.

●  Seslerin olağan dışı uzamaları.

●  Konuşmada güçlük yaşandığı anda bazen fazladan sözcük ve sesler eklenmesi: Aman!, ya!, yani!, şey!, işte! gibi.

 ●  Bazı ortamlarda sözcüklerin, konuşulan konuya uygun olmayacak şekilde farklı sözcükler seçilerek söylenmesi. (Kekemeliği olanlar hangi sözcük ve seslerin onlar için problem yaratacağını bilirler ve bu durumdan sözcük oyunlarıyla kaçmaya çalışırlar. Ya da sözel iletişime girmeyip sessiz kalmayı tercih ederler).