• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelik Semptomları Nelerdir?

 

Kekemelikte konuşmanın akışını bozan davranışlar kekemelik semptomları olarak adlandırılır. Birçok farklı kekemelik semptomu vardır, bunlar ayrı ayrı görülebileceği gibi birarda da görülebilirler. Başlıca kekemelik septomları şunlardır:

Tekrarlar: Ses, hece, kelime ve kelime öbeğinin tekrarlanmasıdır. Tekrarlar daha çok ilk ses, ilk hece ve ilk kelimededir.(a a a araba)

Uzatmalar: Seslerin uzatılması şeklinde görülür.

Patlamalar: Patlamalı ve kapantılı (durak) seslerde kapanma fazı normalden daha fazla uzatılır ve patlamalar şiddetli şekilde ortaya çıkar.

Bloklar: Akciğerlerden gelen havanın herhangi bir yerde engele uğraması ve birden çıkması şeklinde görülür.

Sessizlik : Çoğu sözcük başında veya vurgulu heceden sonra görülen uygunsuz yerlerdeki duraksamalar.

Gereksiz sözcükler: Konuşma sırasında “yani, işte, şey v.b” dolgu sözcükleri sıkça kullanmak şeklinde görülür.

Kesinti / durak (kısa/ uzun): Bir sonraki söyleyeceğini düşünüyormuş gibi duraklar yapmak.

Seste Titreme

İçe Dönümlü Hava

Ek (İkincil) Semptomlar: Daha çok bedende olan bir takım hareketlerdir. Bunlar daha çok kekelememek veya takıldıklarında bundan kurtulmak için yapılr. Bu hareketlerde genelde yüzde ve solunum kaslarında görülmektedir. Bu sepmtomlara ikincil kekemelik semptomlarıda denilmektedir. Kaş oynatma, gözleri kırpma, kafayı sarsma, omzunu kaldırma, ayağını yere vurma v.b gibi semptomlar bunlar arasında sayılabilir.