• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelikte ailevi ve kalıtsal etkenlerin rolü nedir?

Kekemelikte ailevi ve kalıtsal etkenlerin önemli rolü vardır.  Özellikle anne ya da babada kekemelik davranışı varsa çocuklarında da kekemeliğin görülme olasılığının yüksek olduğu bilinmektedir. Kekeme bireylerin yaklaşık % 40-60’ının ailesinde kekeleyen ya da yaşamının bir döneminde kekelemiş bir kişi vardır. Ancak bu durum kekemeliğin öğrenilerek ortaya çıkmasından ziyade kalıtsal nedenlere bağlıdır.