• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelikte Cinsiyet Farkı Nedir?

Kekemelik erkeklerde kızlara oranla daha sık görülen bir problemdir.  Çocukluk döneminde kekelemeliğe erkeklerde , kız çocuklara oranla yaklaşık 3 kat daha sık rastlanmaktadır. Bu oran ileriki yaşlarda erkeklerin aleyhine artar. Yetişkinik döneminde kekemelik erkeklerde kızlara oranla 5 kat daha sık görülmeye başlar. Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki bu oran değişiminin nedeni olarak kız çocuklarının daha spontan bir iyileşme göstermesi olduğu düşünülür.