• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelikte İlaç Tedavileri

Kekemelikte kullanılan ilaç tedavileri ile ilgili literatürde etkililik çalışmaları yapılan birçok ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların etkileri incelendiğinde bazı vakalarda konuşmadaki akıcılığın kısmen arttığı, kimi vakalarda da herhangi bir etkisinin olmadığı, kimi vakalardada kekmeliğin şiddetinin arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ancak kekemeliğe neden olan ve konuşmanın akıcı hale gelmesine ilişkin mekanizmanın henüz tam olarak anlaşılamaması nedeni ile kekemeliği iyileştiren bir ilaçtan söz etmek mümkün değildir. Bu alanda yapılmış son çalışmalar farmakolojik tedavilerin, kekemeliği ancak %50′lere çekebildiğini göstermiştir. Sonuç olarak kekemelikte kullanılan tedavi yöntemleri arasında en etkili yöntemi halen "konuşma terapileri" oluşturmaktadır. Ancak diğer  tedavi seçeneklerini de (ilaç, psikoterapi,cihaz kullanımı) tek seçenek gibi görmemek koşuluyla konuşma terapilerinin yanında kullanmak terapi sürecine destek olunabilir. Ancak burda dikkat edilmesi gereken önemli nokta bu konuda eğitim almış bir uzmanla çalışmaktır.