• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

KENDİ SESİNİ İŞİTME

 

Bireyin kendi sesi de dahil, seslerin yorumlandığı bölgedir. Akıcı konuşanlarda bu bölge, büyük ölçüde sol yarı kürede etkindir. Kekemelerde bu bölgedeki zayıf etkinliğin gözlenmesi, kekemelerin kendi seslerini pek fazla dinlemediklerini göstermektedir.