• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Konuşma çok hızlıysa buna da kekemelik diyebilir miyiz?

 

Hayır. Ancak konuşmanın çok hızlı olması nedeniyle kişinin başkaları tarafından anlaşılmasında bir sorun ortaya çıkıyor ve iletişim aksıyorsa bu durum da konuşmadaki bir diğer akıcılık sorunu olan takifemiye işaret edebilir.  

Takifemi (Hızlı Bozuk Konuşma); konuşmanın anormal derecede hızlı, düzensiz veya her ikisinin birlikte gözlendiği durumdur.  Ses, hece, sözce ve duraklama örüntüsü normalde beklenenden farklıdır. Akıcılık bozukluğu fark edilebilir düzeydedir ancak kekemelikten farklıdır. Tek heceler tekrarlanabilir. Ünlemler ve yaymalar olabilir. Hızlı konuşma, ifadelerin anlaşılmasını engelleyebilir. Kişinin kendisinin ya da yakın çevresinin bu durumu sorun olarak algılaması durumunda bir konuşma terapistinden yardım talep etmesi en doğru davranış olur. Uygun konuşma hızının sağlanmasına yönelik olarak kullanılacak tekniklerle, bireyin anlaşılır ve akıcı bir şekilde konuşması sağlanabilir.