• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Organik Ses Bozuklukları

 

 Vokal kordlar üzerinde oluşan kitleler, kordların atrofik problemleri ve kas yetersizliklerinin oluşturduğu ses problemleri “organik disfoni” olarak tanımlanmaktadır. 

Nodüller ses telleri üzerindeki küçük kitlelerdir. Bazen tek taraflı bazen de simterik iki taraflı olabilir. Simetrik nodüllere şarkıcı nodülü ya da öpüşen nodüller adı da verilmektedir. Çoğunlukla vokal kordların (ses tellerinin) birbirlerine en fazla temas ettikleri ve titreşimin yoğunlaştığı noktalar olan 1/3 ön 2/3 arka birleşim noktasında...
Nodüllerle benzerlik gösterirler. İkisi de sesin suistimaline bağlı olarak ortaya çıkar. Polipler de nodüller gibi 1/3 ön, 2/3 arka birleşim bölgesinde yerleşir. Nodülden daha büyüktür. Nodüller zamana yaygın olarak oluşabilmesine karşın polipler genellikle bir akut travma sonrası oluşmaktadır. En yaygın olarak “ödemsel” olarak görülür....
Çoğu kez nodülün yerleşim yerinde oluşurlar. Genellikle sesin kötü kullanımına bağlı olarak gelişirler. Genellikle tek taraflı olarak görülürler. Ama karşı ses telinde temas sonucunda diğer ses telinde reaktif bir kitle oluşturabilirler.Yakınmalar: Ses kısıklığı, yorulma, çatallanma, boğukluk hissi.Tedavi: Tedavilerinde ses terapisi ve cerrahi...
Ses tellerinin aşırı şişmesi ve sesin kalınlaşması ile oluşan bir problemdir. Ses telleri arasındaki boşluğa jöle tarzında sıvı dolmasıdır. Ses telleri balon gibi şişer. Hatta bazen ses telleri hava yolunu kapatacak kadar şişebilir. Reinke ödemi 40 yaş üstü kadınlarda daha sık görülür. Bu problemin olduğu kadınlar telefonda konuşurken sesleri...
Granülom Ses tellerinin arka kısmında oluşan bir kitledir. Erkeklerde, genellikle orta yaşlarda daha sık görülür Oluşum şekline bağlı olarak 3 tip granülom görülmektedir. Bunlar;Mide asidinin yemek borusundan yukarı geri çıkması( reflü) sonucu gırtlağı tahriş etmesi sonucu oluşan granülom.Yanlış ses kullanımı ve kronik vokal travmaya bağlı...
Sulcus kelime anlamı olarak yarık, oluk anlamına gelmektedir. Bu problem ses telleri boyunca epitel doku üstünde bir yarık-oluk oluşmasına bağlı gelişen bir bozukluktur. Sulcus yüzeyel yada derin olabilir yüzeyel sulcuslar ses kalitesini çok bozmazken derin sulkuslar ses kalitesini olumsuz etkilerler. Doğuştan yada edinilmiş olabilir. Ses...
Baş , boyun, omuz bölgesinde gerçekleştirilen bir ameliyattan sonra yada bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ses tellerini besleyen sinirlerin zayıf çalışması veya çalışamamasına bağlı gelişen ses bozukluğudur. Çoğunlukla tek bir ses telinin etkilenmesi sonucu ses telleri kapanamaz ve düzgün bir ses üretemez. Ses üretimi zorlu, ses...