• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ses Bozuklukları

Sesin tizlik, yükseklik, esneklik ve kalitesinde aynı yaş, cinsiyet ve kültür grubundaki bireylere göre alışılmıştan farklı değilse ses normal olarak tanımlanır. Normalin dışındaki her türlü ses değişimi ses bozukluğu olarak tanımlanır. Halk arasında  ise sesin normalden az veya hiç çıkmaması şeklinde bilinir. Sesteki çatallanma, kalınlaşma, iniş çıkışlar, boğuk ses ve diğer tüm farklılıklar ses kısıklığı olarak değerlendirilir. Ses çıkarmamızı sağlayan organlarda oluşan bir problem seste bozulmaya yol açar. Sıklıkla sesin gerçek kaynağı olan ses telleri üzerinde oluşan en küçük problem ses tellerinin titreşimini bozmakta ve seste bozulmaya yol açmaktadır. Ses bozuklukları, fonksiyonel  ve organik patolojiler olarak iki  başlık altında incelenebilir

 Fonksiyonel ses bozuklukları (disfoni) anatomik açıdan normal olan ses tellerinin yanlış ve kötü kullanımı sonrası ortaya çıkan ses bozukluklarıdır. Fonksiyonel ses bozukluğu (disfoni) uzun sürdüğünde ve yanlış kullanım devam ettiğinde fonksiyonel disfonin nodül, polip, ödem gibi  organik lezyonlara dönüştüğü bilinmektedir. Fonksiyonel disfoni...
  Vokal kordlar üzerinde oluşan kitleler, kordların atrofik problemleri ve kas yetersizliklerinin oluşturduğu ses problemleri “organik disfoni” olarak tanımlanmaktadır.